Xornadas de Pastoral

Estes son algúns dos relatorios que hoxe parte do noso claustro vai disfrutar en Santiago para seguer formándonos en pastoral:
-Fe, mocidade e discernimento vocacional.
-Espazos para a beleza.
-Acompañar procesos de creación.
-Deseñando itinerarios.