Renovación parcial do Consello escolar

Contituída a Xunta electoral para a renovación do Consello Escolar.

Feito os sorteos nos distintos sectores,  queda constituída da seguinte forma:

Presidenta: Emma Quiroga.

Representante da Entidade Titular: María de la O Martínez.

Representante profesorado: Noemi Suárez.

Representante pais/nais/responsables alumnado: María Sagrario Carril.

Representante persoal non docente: Raquel Menéndez.

O próximo martes, 6 de novembro,  a Xunta electoral reunirase para establecer o calendario electoral.